Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Onderzoek, Analyse & Definitie
Advies, Ontwikkeling & Implementatie
Testen, Evaluatie & Audit
Onderhoud, Beheer & Verbetering
Inbedding & Bewustwording
Opleiding & Training
Project Management
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Opleiding & Training

Het verzorgen van BC gerelateerde opleidingen en trainingen, afgestemd op de vraagstelling, werksituatie en bedrijfscultuur. Het gaat hierbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om (nieuwe) vaardigheden en effectief gedrag aan te leren.

Relevante diensten / producten:

  • Er zijn diverse trajecten, van introductiesessie tot volledige BCM methodiek, waarvoor verschillende specialisten – uit het netwerk – van het partnerschap worden ingeschakeld.
WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact