Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Risico Management
Informatie Beveiliging
Security
Gezondheid, Veiligheid & Milieu
Crisis Management & Crisis Communicatie
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
BCM Adviespraktijk is partner van RiskUnited

BCM Adviespraktijk
werkt vernieuwend en is van start gegaan met de bedoeling Business Continuity & Resilience management in organisaties naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen door de verschillende expertisegebieden / risico gerelateerde disciplines te bundelen.

Of het nu gaat om het opzetten van integraal risicomanagement binnen uw organisatie of het samen opzetten van risico beheersingsmaatregelen, het draait om kennis en ervaring. Die kennis en ervaring is samengebracht in een 'strategisch centrum in netwerkverband'.

Vandaar dat, waar nodig of gewenst wordt samengewerkt met - dit collectief van - 'fellow practitioners'. Dit virtuele netwerk en samenwerkingsverband van partners heet RiskUnited.

Klik op nevenstaande gebieden en partners voor uitgebreide informatie.
WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact