Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Stuwkracht achter Continuïteitsdenken
Over risico gesproken
Het silo-dilemma
Operational resilience
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Het silo-dilemma

Het beslechten van functionele silo’s

In de praktijk zien we vaak dat risico’s onvoldoende effectief en inefficiënt (tegen te hoge kosten) worden beheerst. Hoe komt dat?

Daaraan liggen de volgende oorzaken ten grond slag.
Individuele organisatiefuncties zoals security, informatiebeveiliging, business / disaster recovery hebben verantwoordelijkheid genomen, raamwerken ontwikkeld en systeem standaarden ingevoerd om de risico’s vanuit hun specifieke functiegebied en kennis te beheersen.  Door deze afzonderlijke risicobeheersing per deelgebied worden de risicobeperkende maatregelen niet (goed) op elkaar zijn afgestemd.

Dit silo-dilemma  impliceert ook redundantie in werkzaamheden, waardoor vermijdbare organisatiekosten onnodig toenemen. Daarnaast is er het verschijnsel van het  niveauverschil van ‘volwassenheid’  in de risico gebieden. De  zwakste schakel in de risicoketen – bepaalt  de operationele kwetsbaarheid!

Omdat de “functionele silo’s” een grote mate van gemeenschappelijkheid hebben, vanwege de invloed op dezelfde ‘assets’ (mensen, informatie, technologie en faciliteiten) kunnen ze niet langer als apart en gescheiden worden beschouwd.

Het is dan ook van groot belang dat organisaties de noodzaak inzien om de portfolio van risico’s en maatregelen gestructureerd te beheersen. Zodoende wordt continuïteit gewaarborgd,  concurrentievoordeel behaald (beter in control dan concurrenten) en operational resilience daadwerkelijk onderdeel van het systeem van het topmanagement.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact