Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Onderzoek, Analyse & Definitie
Advies, Ontwikkeling & Implementatie
Testen, Evaluatie & Audit
Onderhoud, Beheer & Verbetering
Inbedding & Bewustwording
Opleiding & Training
Project Management
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Testen, Evaluatie & Audit

Onder Testen wordt begrepen het opstellen van gestructureerde testprogramma’s, welke in verschillende gradaties voorkomen.

Relevante diensten / producten:

  • Van het oefenen van de BC plannen met teamleden en personeel (bijvoorbeeld via ‘Table-top Exercise’ en ‘Walk-Through Drill’);
  • Tot en met het testen van technische middelen, processen en procedures via Test-scripts, uitmondend in actielijsten en verbeterplannen.

Bij Evaluatie & Audit & gaat het niet alleen om de beoordeling van de naleving (conformiteit) van regelgeving / voorschriften, normen en doelstellingen. Zeker zo belangrijk zijn de toetsing van de kwaliteit van opgestelde documentatie, (administratieve) procedures en toereikendheid van onderhoud & beheer.

Relevante diensten / producten:

  • Begeleiding, ondersteuning of uitvoering van inspectie, controle en analyse. 
  • Zicht op eventuele risico’s, waardevolle verbeterpunten en vergroot vertrouwen en mate van zekerheid in zogenaamde ‘readiness’.
WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact