Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Stuwkracht achter Continuïteitsdenken
Over risico gesproken
Het silo-dilemma
Operational resilience
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Over risico gesproken

Groeiende noodzaak

Organisaties staan dagelijks bloot aan risico´s. Bekende voorbeelden zijn brand, inbraak, diefstal, vernieling, fraude, kwetsbare automatisering, maar ook stress van personeel of milieuverontreiniging zijn mogelijke verstoringen van de operationele bedrijfsvoering: de continuïteit van processen komt in gevaar.

Tegelijkertijd worden organisaties geconfronteerd met steeds complexer wordende (risico) omgevingen en ondervinden in toenemende mate druk van verschillende stakeholders, die verwachten dat organisaties hun verantwoordingen ten aanzien van veiligheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit goed op orde hebben.

De risico’s nemen dus alleen nog maar toe. Risicomanagement vraagstukken zijn / worden daarom actueler dan ooit. Het toepassen van een effectief stelsel van interne beheersingsmaatregelen wordt daarom steeds belangrijker!

Voor succesvol risicomanagement dienen organisaties alle – risico gerelateerde – organisatiefuncties, zoals security (fysiek), fraude bestrijding, informatiebeveiliging, safety / healthcare, business / disaster recovery, emergency / incident management, compliance, internal control, etc. in samenhang te beheersen en op elkaar af te stemmen.

Integraal risicomanagement slaat een brug tussen deze functiegebieden; die nu nog vaak gescheiden opereren binnen organisaties.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact