Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
RiskUnited

Strategisch centrum van professionele partners in netwerkverband

RiskUnited is binnen de risicogerelateerde vakgebieden een uniek samenwerkingsverband tussen een zestal individuele en onafhankelijke organisaties. Deze zijn zodanig complementair, dat ze hierdoor de gehele keten in het risicogerelateerde aandachtsgebied omvatten.

Naast het gemeenschappelijke feit, dat de partners binnen de RiskUnited netwerkorganisatie beschikken over een grote hoeveelheid kennis en in de praktijk opgedane jarenlange ervaring, is een geheel vernieuwende en verfrissende benadering van de problematiek ontwikkeld.

Met deze gezamenlijk gedragen filosofie en werkwijze loopt RiskUnited ver vooruit en kunnen voor organisaties enerzijds aanmerkelijke besparingen en anderzijds een belangrijke verhoging van de operationele weerbaarheid / veerkracht (resilience) worden gerealiseerd.

Klik op Expertise gebieden & Partners voor meer informatie over de RiskUnited-partners.

Kernwoorden die RiskUnited karakteriseren:

  • Synergie in risicovraagstukken is de centrale en bindende factor.
  • Multidisciplinaire samenwerking – bundeling vakkennis / ervaring geeft kracht.
  • Beslechten van “silodilemma” en risico redundante activiteiten.
  • Verschaffen van inzicht in totale risicoblootstelling.
  • Senioriteit – sparringpartners op directieniveau.
  • Kostenbewustzijn en flexibiliteit.
  • Netwerkers pur sang.
  • Passie en plezier in het werk – basis voor resultaat.

 Ga naar http://www.RiskUnited.nl voor meer informatie.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact