Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Eigen(wijze) aanpak
Bekwaamheidsniveau
Relatie met opdrachtgevers
PDCA-principe
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
PDCA-principe

Plan-Do-Check-Act cycle – methodiek als basis

PDCA staat voor de Plan-Do-Check-Act (kwaliteits)cirkel van Edward deming.

Het is de meest gebruikte methode om verbeteringen van processen te stimuleren. De cirkel geeft een cyclus aan of een volgorde van handelingen:

  • Plan - plannen, doelstellingen en strategie formulieren.
  • Do - plannen uitvoeren en registreren.
  • Check - meten van resultaat en toetsen aan vastgestelde doelstellingen / strategie.
  • Act - plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen.

Meten en bijsturen zijn belangrijke fasen om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het cyclische karakter garandeert dat deze kwaliteitsverbetering continue onder de aandacht is.

Om deze methodiek goed te kunnen toepassen moeten doelen, resultaten en activiteiten meetbaar zijn geformuleerd. De methode wordt vaker impliciet dan bewust expliciet toegepast.

 

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact