Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Eigen(wijze) aanpak
Bekwaamheidsniveau
Relatie met opdrachtgevers
PDCA-principe
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Relatie met opdrachtgevers

Visie op Samenwerking 

BCM Adviespraktijk is in staat het gehele traject te leiden, maar natuurlijk kunnen opdrachtgevers ons ook op een onderdeel inschakelen. 

Met opdrachtgevers worden projectteam(s) op grond van benodigde kwaliteiten samengesteld.

Een plan van aanpak wordt opgesteld, gekenmerkt door afgebakende resultaten, gedefinieerde milestones, communicatielijnen, rolverdeling en realistische ramingen, hetgeen leidt tot een bestuurbaar proces waar opdrachtgevers zowel qua tijd als qua budget de vinger aan de pols kunnen houden.  

De BCM professionals hebben plezier in hun werk en weten die energie over te brengen in de organisatie van opdrachtgevers.

De basis is wederzijds begrip van het doel en een respectvolle samenwerking waarin openheid en directheid centraal staan.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact