Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Stuwkracht achter Continuïteitsdenken
Over risico gesproken
Het silo-dilemma
Operational resilience
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Organisatie
Jong bureau met jarenlange ervaring

BCM Adviespraktijk is een zelfstandig, onafhankelijk organisatieadviesbureau met als kernactiviteit Business Continuity Management (BCM), gekoppeld aan een sterke focus op operational resilience, opgericht vanuit de visie dat het relatief jonge vakgebied BCM om een andere adviesaanpak vraagt.

Hiervoor is het noodzakelijk dat Business Continuity & Resilience Management in organisaties een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt en inbedding vindt in strategie, managementsystemen, beleids- en verantwoordigingsinformatie. Verankering en draagvlak zijn hierbij onontbeerlijke voorwaarden. De adviespraktijk zorgt ervoor dat BCM-ambities van organisaties daadwerkelijk uitmonden in relevante activiteiten die uiteindelijk ook leiden tot impact.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact