Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Eigen(wijze) aanpak
Bekwaamheidsniveau
Relatie met opdrachtgevers
PDCA-principe
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Bekwaamheidsniveau

Volwassenheid dimensie verwijst naar BCM proces institutionalisatie

De bekwaamheidsdimensie bepaalt de mate waarin;

  • Het BCM proces is ingebed in de manier waarop werk in een organisatie is / wordt gedefinieerd, uitgevoerd en gemanaged.
  • Commitment en consistentie bestaat bij de uitvoering van het proces.

Hogere mate van proces institutionalisatie (: organisatorische, bestuurlijke en culturele verankering) wordt gelijkgesteld aan meer stabiele processen die consistente resultaten opleveren in de tijd, zeker ten tijde van calamiteiten. Het verbeteringspad wordt uitgedrukt in bekwaamheidsniveau (capability level). 

Om een bepaald niveau te bereiken, moet een organisatie niet alleen voldoen aan de gestelde doelen van het BCM proces, maar ook aan de doelen die van toepassing zijn op het specifieke niveau.

Het kan beargumenteerd worden dat organisaties, die een hoger bekwaamheidsniveau in het BCM proces – en in andere risico gerelateerde processen – bereiken, een hogere mate van “organisatorische volwassenheid” aan de dag leggen. De bekwaamheidsdimensie wordt (ook) gebruikt bij proces verbeteringsvoorstellen.

De progressie van bekwaamheidsniveaus en de mate van proces institutionalisatie worden gekenmerkt door de volgende omschrijvingen:

  • Niveau 0: geen of slechts ten dele ingevoerd BCM proces
  • Niveau 1: BCM proces ingevoerd (compliant), maar niet geverifieerd op stress bestendigheid / duurzaamheid.
  • Niveau 2: Proces discipline, geïnstitutionaliseerd voor consistente uitvoering en continue verbetering.

Bekwaamheid is cumulatief, waarbij het volgende niveau het vorige omsluit.

De niveaus zijn in de afbeelding hieronder weergegeven.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact