Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Eigen(wijze) aanpak
Bekwaamheidsniveau
Relatie met opdrachtgevers
PDCA-principe
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Eigen(wijze) aanpak

Kern en opbouw van de aanpak  

De aanpak start met planvorming: concreet bepalen van de richting (middels röntgenfoto van – delen van – de organisatie), stellen van doelen, plannen van de uitvoering, communicatielijnen, raamwerk met taken / verantwoordelijkheden, etc. De uitvoerende activiteiten – binnen het BCM proces / systeem - vinden plaats volgens de PDCA-cycle.

Plan fase: Beoordeling volwassenheidsniveau, Business processen, Asset types (medewerkers, Informatie, technologie, faciliteit), Risico beoordeling, Interviews / Workshops, Business Impact & Financiële Analyses, Definiëren BC strategie met onderscheid “preventief of proactief” (protecting) en “reactief of herstel” (sustaining) – zie onderstaande afbeelding.

Do fase: BC / Disaster recovery plan ontwikkeling, Emergency / Incident response, Crisis management plan, BCM organisatie (structuur + functieprofielen), BCM governance structuur, BCM bedrijfsbeleid + stadaarden, BCM beleids & verantwoordings reportages.  

Check fase: Plan verificatie (status / voortgang), Test scenario’s en scripts, Oefenen en testen van plannen, Evalueren van testresultaten, Actielijst, (Compliance) Review & Audits.

Act fase: Ontwikkelen / Goedkeuren van Verbeteringsvoorstellen, Integreren in reguliere Veranderingstrajecten.  

Integrale component (geïntegreerd in de fasen): Programma / Project management, Commitment creëren, Communicatie, Media relaties, Bewustwordingsprogramma, Resource Training & Opleiding.   

Het resultaat van het PDCA-denken is dat er een continu proces plaats heeft ten aanzien van verbeterpunten. De PDCA cycle is voortdurend in beweging en stuwt het BCM proces naar een hoger bekwaamheidsniveau. 

De fasen en onderdelen zijn in de afbeelding hieronder weergegeven.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact