Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Eigen(wijze) aanpak
Bekwaamheidsniveau
Relatie met opdrachtgevers
PDCA-principe
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Werkwijze

Succesrecept - voorop in vernieuwing

De werkwijze van BCM Adviespraktijk is gefaseerd, gestructureerd en transparant. De essentie van de werkwijze is de combinatie van:

  • Het consequent toepassen van het PDCA-principe, waarmee veel modellen, management systeem standaarden - zoals de BS25999 voor BCM - en instanties - zoals het ISO - werken.
  • De gefaseerde kwaliteitsverbetering van het BCM proces, gericht op verhoging van het “bekwaamheidsniveau” (capability / maturity level) en daarmee bijdragend aan de verbetering van operational resilience van de organisatie.
  • De holistische aanpak van integraal risicomanagement en het gemeenschappelijke risicobeoordelingsproces vanuit RiskUnited en de daarmee samenhangende onderlinge afstemming van de risico (beperkende) maatregelen en opheffing van redundante activiteiten. 

De indeling van de dienstverlening is afgestemd op het PDCA-principe, waardoor de denkstijl altijd dezelfde is, maar de aanpak altijd op maat.

BCM Adviespraktijk vindt het belangrijk dat opdrachtgevers geloven in de aanpak, dienstverlening en filosofie. Vandaar dat, voordat tot opdracht en samenwerking (relatie met opdrachtgevers) wordt overgegaan, eerst een uitgebreid (kosteloos) intakegesprek wordt gehouden.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact