Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Onderzoek, Analyse & Definitie
Advies, Ontwikkeling & Implementatie
Testen, Evaluatie & Audit
Onderhoud, Beheer & Verbetering
Inbedding & Bewustwording
Opleiding & Training
Project Management
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Inbedding & Bewustwording

BCM inbedding kent vele facetten, van organisatorische verankering tot en met interne bewustwordingsprocessen (cognitief / gedrag) en op verschillende niveaus in de organisatie van strategisch tot en met operationeel.

Relevante diensten / producten:

  • BCM commitment creëren en vergroten van draagvlak in de organisatie.
  • BCM organisatie (team / structuur) beschrijving: verantwoordelijkheden en taakprofielen.
  • BCM proces implementatie, gekoppeld aan de normale bedrijfsvoering en ‘eigenaren’ van bedrijfsprocessen.
  • BCM awareness (bewustwording en gedragverandering) worden ondersteund door maatregelen vanuit communicatie, opleiding & training en via testen. Uitvoering geschiedt in samenwerking met andere partners.
WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact