Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Onderzoek, Analyse & Definitie
Advies, Ontwikkeling & Implementatie
Testen, Evaluatie & Audit
Onderhoud, Beheer & Verbetering
Inbedding & Bewustwording
Opleiding & Training
Project Management
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Onderzoek, Analyse & Definitie

BCM proces verbetering en verandering begint bij goed inzicht in de – status van de –  huidige  situatie, waarvoor een aantal trajecten worden doorlopen.

Relevante diensten / producten:

  • Bepaling van BC (en Resilience) volwassenheidsniveau – health check, gap analysis, roadmap.
  • Bedrijfsimpact Analyse (inclusief justificatie van maatregelen m.b.v. criteria en prioritering van processen) alsmede risico beoordeling, welke wordt uitgevoerd op basis van integraal risico management en wordt samengewerkt met andere partners.
  • BC strategieontwikkeling
WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact