Welkom
Organisatie
Werkwijze
RiskUnited
Expertise gebieden & Partners
Diensten
Inspiratie
Contact
Stuwkracht achter Continuïteitsdenken
Over risico gesproken
Het silo-dilemma
Operational resilience
BCM Adviespraktijk
Partner van RiskUnited
Operational resilience

Het uiteindelijk doel dat voor ogen moet staan.

Vrij vertaald heeft operational resilience betrekking op de weerbaarheid en veerkracht van een organisatie. M.a.w. kan een organisatie tegen een ‘stootje’.

In business termen weerspiegelt operational resilience de bekwaamheid van een organisatie om zijn kritische ‘assets’ zoals mensen, informatie, technologie en faciliteiten te beschermen en kritische processen en dienstverlening aan de gang te houden, wanneer geconfronteerd met – ernstige – ontwrichtingen in de bedrijfsvoering.

Resilience is een combinatie van cultuur, proces en raamwerk (van practices) en het sterkst in organisaties die de volgende kenmerken vertonen: 

 • Sterk anticiperend gedrag op bedreigingen met goed begrip van impacts. 
 • Operationele processen, systemen en afhankelijkheden goed in kaart gebracht. 
 • Snel en holistisch antwoorden op en herstellen van verstoringen. 
 • Flexibel kunnen reageren met aanpassingsvermogen in operationele omgeving. 
 • Werken met management systeem standaarden - voor de risico deelgebieden die de basis vormen. 
 • Groot besef etaleren van goed ingevoerd BCM – voortzetting benadrukken, eerder dan herstel (preventief i.p.v. reactief).

Het ‘resilient’ zijn van organisaties heeft zo zijn voordelen:

 • Grote(re) transparantie operationele processen.
 • Snellere terugkeer naar oorspronkelijke of gewenste service niveaus.
 • Lagere kosten van verstoringen en verzekerde verliezen.
 • Gemakkelijker tegemoet kunnen komen aan wet- en regelgeving.
 • Reputatie / imago verbeterend.

Het bereiken van operational resilience in een organisatie dient het uitgangspunt te zijn – het uiteindelijk doel dat voor ogen moet staan.

WelkomOrganisatieWerkwijzeRiskUnitedExpertise gebieden & PartnersDienstenInspiratieContact